En nyhet från Åtta.45 Tryckeri

Klimatkompensera dina trycksaker med Åtta.45 och South Pole.

Klimatkompenserade trycksaker Åtta.45 Tryckeri

Övertäckning av soptippar – win-win för atmosfär och grön energi.

 

Vår planets atmosfär håller på att ändra karaktär. Vår gemensamma atmosfär. För det finns ingen svensk atmosfär. Ingen europeisk, amerikansk eller kinesisk atmosfär – det finns bara en – vår gemensamma atmosfär.

Metan bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer. Metan är även den växthusgas som (efter koldioxid) står för det näst största bidraget till den globala uppvärmningen. Metan är en 25 gånger starkare växthusgas än CO2. Med Kinas växande städer är inte bara tillgången på energi en utmaning, utan också konsekvenserna av dess ökande avfall och växande deponier. Ett stort problem är nedbrytningen av organiska material på soptippar som genererar stora mängder metan.

Genom klimatkompensationen från hållbarhetsbolaget South Pole så bidrar vi med utveckling av projektet ”Everbright Deponigas – Landfill Gas to Energy” utanför Suzhou i västra Kina. Det går ut på att täcka över soptippar i området för att samla upp metan, som sedan används till att skapa fossilfri och renare energi till invånarna i Suzhou.

Ett riktigt klassiskt win-win-scenario; mindre metan i atmosfären och dessutom skapas fossilfri energi i ett land där 80% av energin produceras av kolkraftverk. Deponigas-anläggningar är ett typexempel på klimatsmarta energikällor som fungerar i realiteten. Projektet arbetar också målmedvetet för att sprida kunskap och tekniken till fler platser över landet.

Klimatkompenserade trycksaker Åtta.45 Tryckeri

Kan inte Kina fixa det här själva då, kanske ni tänker?
Europa har levt i en industriell era i flera hundra år – och vi har lärt oss mycket av dess negativa konsekvenser. Kina må idag vara världens ledande verkstadsgolv men i många avseenden gällande miljöarbete så ligger de hopplöst efter oss i väst.

Vi på Åtta.45 Tryckeri väljer att se bortom politiska röda skynken och istället agera lösningsorienterat. Vi måste lösa utsläppen av växthusgaser för våra barns och kommande generationers skull. Övertäckning av soptippar är en konkret metod för att förhindra metan att hamna i atmosfären. För atmosfären har inga gränser. Det finns bara en – vår gemensamma atmosfär.

 

 

Vill du ha mer information om hur vi kan hjälpa till att klimatkompensera era trycksaker?
Prata med din kontakt eller någon av våra tryckexperter!

 

_________________________________________________

Vi beräknar klimatpåverkan med ClimateCalc® – ett verktyg baserat på en grafisk standard definierad av den europeiska branschorganisationen Intergraf. Vi har certifieringsnr CC-000093/SE.

Åtta.45 Tryckeri Logotype

Frågor? Vi hjälper dig gärna och snabbt!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.