Visselblåsning

Detta är Åtta45:s publika sida för visselblåsning

Åtta45 visselblåsning

På Åtta.45 Tryckeri är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Genom vår visselblåsarfunktion kan man rapportera eventuella oegentligheter eller missförhållanden inom organisationen.

 

När kan man visselblåsa?

Visselblåsarfunktion kan användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Visselblåsarlagen ger skydd vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. En visselblåsare behöver inte ha bevis för sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med felaktig information. Missbruk av visselblåsartjänsten är ett allvarligt disciplinbrott.

Hur kan man visselblåsa?

Det finns olika sätt att delge en misstanke:

  1. Kontakta Åtta45:s visselblåsarteam: Sari Carlsson, HR-chef eller Fredrik Avenhammar, Kvalitets-och miljöchef.
  2. Rapportera via Åtta45:s visselblåsarkanal (tryck på den blå knappen nedan eller på intranätet). Här kan du välja på att lämna dina kontaktuppgifter eller om du vill vara anonym.
  3. Rapportera externt till behöriga myndigheter. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ärende.

Alla meddelanden kommer att hanteras konfidentiellt. Visselblåsarkanalen hanteras av Åtta45s visselblåsarteam. Alla meddelanden är krypterade.

För att läsa mer om denna process, ladda hem: PDF om Åtta45:s Visselblåsarfunktion

 

Jag vill visselblåsa!