Kvalitet

Våra kunder uppskattar förutsägbarhet.

Vi arbetar outtröttligt med att kvalitetsäkra hela vår tillverkningsprocess.
Här på Åtta.45 Tryckeri har valt att utveckla och införa ett mer generellt verksamhetsstyrningssystem – vi följer och arbetar efter vår QMS.


Att leverera högsta kvalitet gång på gång kräver hårt arbete.

Vår QMS inkluderar inte bara en beskrivning baserad på kraven för kvalitet enligt ISO 9001 och kraven på miljö enligt ISO 14001, utan även inkluderar rutiner för vår CGP-certifiering och likaså vår Svanen- och FSC-certifiering. Det utgör alltså snarare en modell för global verksamhetsstyrning. Med QMS får vi en systematisk översyn över våra processer som även säkerställer att personal har rätt kompetens för sina uppgifter.


Vi ger dig engagemang,
förståelse och struktur.

1. ENGAGEMANG. Vi vet att det finns fler tryckerier än Åtta.45. Därför anstränger vi oss mer än alla andra. När du samarbetar med oss är vårt mål att vi ska överträffa dina förväntningar. Vi gör det lilla extra som betyder skillnaden mellan ett bra jobb och ett fantastiskt jobb.

2. FÖRSTÅELSE. Vi vet att ett tryckeri måste ha förståelse för kundens bransch och problematik för att vara en riktigt bra och pålitlig partner. Vår långa erfarenhet och stora nyfikenhet på nya utmaningar gör att vi har förmågan att se saker och ting ur ditt perspektiv.

3. STRUKTUR. Vi vet också att ett tryckeri måste ha fungerande rutiner för att vara att effektivt och tryggt alternativ. Det ska finnas system både för produktionsflöden och personalutveckling.

CGP
Åtta.45 Tryckeri är certifierade enligt CGP, Certifierad Grafisk Produktion av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Med CGP följer man den internationella standarden 12647-2 med tillhörande ISO-standarder. Tack vare vår CGP-certifiering har vi en effektiv och förutsägbar produktion av trycksaker med bästa färgåtergivning och högsta kvalitet.

Har du fler frågor om vårt kvalitetsarbete?

Kontakta Fredrik Avenhammar