Miljö

Vårt miljöarbete slutar aldrig växa.

Vi på Åtta45 Tryckeri jobbar ständigt med att utveckla vårt miljöarbete.
Vi bedriver ett aktivt arbete med att förbättra arbetsmiljön i både produktions- och kontorsmiljö. Vår ambition är högt satt med målsättning att skapa den renaste, mest klimatsmarta och miljövänligaste produktionen av trycksaker i branschen.


Vi är första tryckeri i Sverige med licens för Svanen.

Vi ser uppfyllande av certifieringskrav samt gällande miljölagstiftning som ett minimikrav i vårt miljöarbete. Drivkraften för oss i detta arbete är inte kronor och ören utan att försöka göra allt för en hållbar framtid.


Klimatkompensera för era trycksaker.

Allt som vi gör har en klimatpåverkan.
För att vända utvecklingen krävs åtgärder – av oss alla.
Om vi alla hjälps åt och gör vår del kan vi vända utvecklingen. Det gäller i stort som smått.

Vill ni klimatkompensera för era trycksaker? Säg till oss så löser vi det på ett enkelt sätt åt er.

Vi räknar ut med hjälp av ClimateCalc hur stor klimatpåverkan den aktuella tryckningen i fråga har. Sedan kompenserar vi åt er via projekt med internationellt erkänd certifiering från Southpole och speci­ferar mängden CO2eq och kostnad på fakturan. Självklart kan ni märka trycksaken. Vi tillhandahåller ClimateCalc-logotype med QR-kod så att ni visar att trycksaken är klimatkompenserad.

ISO14001
Vi är certifierade för ISO14001. Detta intygar att design/ateljé, projektledning, produktion och expedition av grafiska produkter från Åtta45 Tryckeri har uppfyllt de hårda kraven överensstämmande med ISO 14001:2015. Certifieringen är utfärdad av det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek.
Svanen
Vi har varit med ända från start. Vårt licens nr. 3041 0001 avslöjar att Åtta45
var det första tryckeri som fick licens att svanenmärka trycksaker.
Det var långt innan såväl kunder som tryckerier vaknat till om miljöaspekten.
För oss kändes miljötänket självklart och gör det fortfarande.
FSC Åtta.45 Tryckeri
FSC®
När du väljer FSC® stödjer du bevarandet av skyddade skogar, värnar om naturen
och klimatet, och hjälper människor till ett bättre liv. FSC är en förkortning av
Forest Stewardship Council®. Om du väljer att FSC-märka en produkt
så vet du att pappret kommer ifrån ansvarsfullt skogsbruk.
ClimateCalc®
Vi klimatkompenserar för Scope 1, Scope 2 och delar av Scope 3 i enlighet med GHG protokollet. Kalkylen innefattar bland annat verksamhetens klimatpåverkan för energi, värme, tjänsteresor och transporter. Allt är noga uträknat med hjälp av ClimateCalc, ett beräkningsverktyg baserat på den grafiska standarden för kalkylberäkning definierad av den europeiska branschorganisationen Intergraf. Dessutom är allt i vår E-butik som produceras på papper klimatkompenserat. Vi på Åtta45 Tryckeri klimatkompenserar via projekt med internationellt erkänd certifiering från Southpole.
Näringslivets producentansvar
Näringslivets Producentansvar
Vi är anslutet till Näringslivets Producentansvar, som är en godkänd producentansvarsorganisation som arbetar för att driva utvecklingen mot en cirkulär och spårbar materialåtervinning – så att fler förpackningar ska kunna bli förpackningar igen.

Miljömärk dina trycksaker.

Låt oss guida dig vidare i hur vi kan miljösäkra dina trycksaker på bästa sätt.
Vi kan märka dina trycksaker med Svanen, FSC® eller ClimateCalc för att du visar att
ditt företag arbetar miljömedvetet och värnar om vår gemensamma framtid.

Tryck här för att ladda hem hela vår miljöpolicy

Har du fler frågor om vårt miljöarbete?

Kontakta Camilla Sandelin