Förpackningar

Rätt förpackning skyddar varan och
leder till köpbeslut.

300 millisekunder – så lång tid har en förpackning på sig att fånga köparnas intresse i butik. Då är det bara färg och form som räknas. Det sker omedvetet och väldigt snabbt. Förpackningens utseende är av största vikt för att konsumenten ska upptäcka varan. Vilka signaler förmedlar den med sina färger och sitt motiv? Med rätt sorts förpackning kan du sälja mer.
Jag vill veta mer om Åtta.45:s förpackningar.


Förpackningar av kartong är populärast bland svenskarna.

Då trenden går mot att köpbeslut allt oftare tas vid hyllan i butiken har förpackningens betydelse ökat. Förpackningen är ett skyddande hölje under distribution men dess främsta uppgift är att sälja. Dessutom är förpackningar en utmärkt plats för att bygga varumärke och identitet. Enligt en undersökning om förpackningar anser nästan två tredjedelar av konsumenterna att kartongförpackningar är det mest miljövänliga alternativet. Kartong och papper är också de material som återvinns i störst utsträckning. Beställ gärna hem våra exempel på förpackningar.

 

 

 

 

Vi erbjuder hela kedjan: projektering, konstruktion och produktion.

Vår förpackningskonstruktör kan skapa innovativa förpackningar som uppfyller just dina behov. Målet är alltid att leverera lösningar som attraherar och engagerar konsumenter, skyddar varan och som kan distribueras effektivt i leveranskedjan. Använd oss för att nå dina mål. Vi kan bolla idéer med dig och ge smarta tips och inspiration. Tryckta förpackningar fyller en funktion som varumärkesbärare i såväl butik som i konsumenternas hem. Vi hjälper er att nå era mål; ökad försäljning, en tydlig positionering eller kanske en omprofilering av en förpackning i behov av förnyelse. Oavsett vilka mål ni har så finns vi vid er sida genom hela processen – från konstruktion till färdig förpackning.

  • Rätt förpackning ger ökad försäljning
  • Tydlig positionering i hyllan
  • Varumärkesbärare i butik och i hemmet
  • Åtta.45 ger högsta service och leveranssäkerhet

Vill du veta mer om våra förpackningar?

Kontakta Henrik Bjurbäck