Finanstryck


Vi på Finanstryck är specialister på att kommunicera finansiell information

Åtta45 Infomedia – Finanstryck är en framstående aktör på marknaden för prospektframställning. Vi strävar efter att leverera en överlägsen service till våra kunder som har högt ställda krav på expertis inom området Finanstryck. Vi är vana med komplexa projekt och korta ledtider. Med våra skräddarsydda lösningar och mångåriga erfarenhet är vi den självklara partnern inom området finansiell information.


Åtta45 Infomedia Finanstryck Nasdaq

Vilka är våra kunder?

Våra kunder är bland annat investmentbanker och advokatbyråer som arbetar med kapitalmarknadstransaktioner för företag som antingen är noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista eller på väg dit, samt de som är involverade i publika M&A-transaktioner. Dessutom betjänar vi både noterade och onoterade företag som genomför publika kapitalmarknadstransaktioner och offentliga M&A-transaktioner.


Åtta45 Infomedia Finanstryck Nasdaq

Åtta45 Infomedia – vår vardag och servicenivå

Alla projekt är unika. Vi på Finanstryck arbetar effektivt och när kunden kräver det. Organisationen är skräddarsydd och har lång erfarenhet av framställning av prospekt för börsnoteringar, nyemissioner samt förvärv och fusioner (M&A). Vi har gjort detta, många fler gånger än kunden.

 • Högsta flexibilitet och servicegrad
 • Tillgänglighet 24/7 – följer kundens behov
 • Trygghet & sekretess
 • Komplexa projekt, många aktörer inblandade
 • Vi är effektiva och har stor erfarenhet
 • Korta och säkra leveranstider
 • Sammanlänkning med produktionskedjan

Åtta45 Infomedia Finanstryck Nasdaq stockholmsbörsen

Vår leverans av Finanstryckstjänster

Med mångårig erfarenhet skapar vi er finansiella kommunikation. Vi tar hand om allt och formger samt sätter prospektets original, för digital publicering på aktuellt datum. Ska prospektet tryckas och distribueras gör vi det snabbt via vårt eget tryckeri Åtta45 Tryckeri AB.

 • Originalproduktion
 • Sättning
 • Tryckning
 • Distribution

Åtta45 Infomedia Finanstryck Nasdaq stockholmsbörsen

Vi på Finanstryck tillämpar högsta sekretess

Inom finansvärlden är säkerhet och konfidentialitet avgörande. Genom att tillämpa högsta sekretess säkerställer vi att känslig information förblir skyddad och kommunikationen genomförs på ett säkert sätt.

 • Allt i samma organisation
 • En kontaktyta – sekretess
 • Sekretessavtal med Euroclear
 • NDA:er och registrerade personer för insider hos Finansinspektionen

Kontaktuppgifter

Anders Dekany Åtta45 Infomedia Print Media
Anders Dekany
Chef Finanstryck
Torbjörn Dahlgren Åtta45 Infomedia Print Media
Torbjörn Dahlgren
Projektledning
Eva Dagerborn Åtta45 Infomedia Print Media
Eva Dagerborn
Formgivare
Malin Gomer Åtta45 Infomedia Print Media
Malin Gomér
Formgivare
Therese Wahlström Åtta45 Infomedia Print Media
Therese Wahlström
Formgivare
Åtta45 Infomedia AB
Besöksadress: Bruttovägen 11, Järfälla.
Postadress: Box 515, 175 26 Järfälla
Telefon: 08-522 998 54
Åtta45 Infomedia
Av oss får ni alltid högsta flexibilitet och servicegrad. Vi finns tillgängliga 24/7!
Åtta45 Infomedia
Känn trygghet. NDA:er och registrerade personer för insider hos Finansinspektionen.
Åtta45 Infomedia
Vi är effektiva och har stor erfarenhet av finansiella trycksaker.
Åtta45 Infomedia
Sammanlänkning med produktionskedjan ger korta och säkra leveranstider.

Frågor? Kontakta oss idag!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.