En nyhet från Åtta.45 Tryckeri

Grafiska Företagen skapar ramverk för beräkning av miljöbelastning och klimatkompensation

Grafiska Företagen ClimateCalc Åtta.45 Tryckeri Intergraf

Miljö och klimat är en av vår tids största frågor där samhället håller på att ställa om i både stort och smått. Nu arbetar Grafiska Företagen med att skapa en branschstandard för belastningskalkylering av växthusgaser och kompensation.

Med Åtta.45 Tryckeri som en deltagare i referensgruppen så kartläggs nu hur en belastningskalkyl ska räknas fram. Hörnstenen i processen är beräkningsverktyget ClimateCalc som är utformat att ge exakt information om klimatpåverkan för grafiska produkter i ett livscykelperspektiv. ClimateCalc använder en internationell standard definierad av ISO och den europeiska branschorganisationen Intergraf. Denna standard är viktig och ger trovärdighet eftersom den säkerställer att alla beräknar på samma grund.

Förutom kartläggning av utsläpp så ska ett klimatmål fastställas. Företaget analyserar och genomför egna möjliga utsläppsminskningar och kompenserar via ackrediterade projekt för resterande.

”Vi tänker oss en process i tre steg: Undvik. Minimera. Kompensera. Först och främst gå igenom verksamheten för att undvika så mycket påverkan som det går. Om det inte går att undvika ska värdeförluster minimeras. Kan man ändra på arbetet för att minimera utsläpp/miljöpåverkan? Sedan ska eventuellt kvarvarande förluster kompenseras” säger Kaj Flick på Grafiska Företagen.

Att skapa trovärdighet i miljöarbetet är av stor vikt. Ett jämförbart ramverk för alla tryckerier kommer kunderna till gagn då man inte behöver jämföra äpplen med päron.

”Idag är det av största vikt för alla företag att göra en analys av sin miljöbelastning. Jag välkomnar att vi som grafiskt företag också får en jämförbar branschstandard. Kunderna får bättre insikt och trygghet om alla följer samma ramverk” säger Erik Mauritzon, VD Åtta.45 Tryckeri AB.

Ambitionen är att kunna presentera en fastställd standard av belastningskalkylering för svensk grafisk industri under hösten 2021.

 


 

Åtta.45 Tryckeri Logotype

Frågor? Vi hjälper dig gärna och snabbt!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.