KUNDCASE

Operation Smile

När ett leende betyder allt.

Två tredjedelar av världens befolkning saknar tillgång till kirurgisk vård. Men det behöver inte vara så. Möt organisationen som jobbar för en värld full av leenden.


Åtta45 DR Kundcase Operation Smile

I år firar den internationella organisationen Operation Smile 40-årsjubileum. Plastikkirurgen William Magee och barnsjuksköterskan och socialarbetaren Kathleen Magee reste 1982 till Filippinerna för att operera barn med läpp-, käk- och gomspalt. Paret och de medicinska volontärerna berördes av hur många som dök upp för att skaffa hjälp åt sina barn och bestämde sig för att de var tvungna att återvända. Så grundades Operation Smile, som sedan dess spridit sig världen över, bland annat till Sverige där man startade sin verksamhet för tolv år sedan.

Operation Smile är en ideell organisation som samlar in pengar från allmänheten, företag, filantroper, stiftelser och aktörer som Svenska Postkodlotteriet. Pengarna används för att arbeta för allas rätt till säker kirurgi genom att utföra operationer på barn och unga med läpp-, käk- och gomspalt. Man arbetar också med forskning, utbildning av vårdpersonal och folkbildning om problematiken kring säker kirurgi.

– Många barn med läpp-, käk- och gomspalt lever undangömda i sina hem på grund av olika stigman. Familjen kan kanske inte läsa eller skriva, så en stor insats gör de volontärer som åker runt på landsbygden och efterfrågar personer som kan tänkas behöva vår hjälp. Vi arbetar också med radioreklam och andra insatser för att lokalisera patienter. Att arbeta på en sådan här organisation är otroligt belönande, för man får så mycket tillbaka, säger Annika Billing, generalsekreterare på Operation Smile i Sverige.

 

Åtta45 DR Kundcase Operation Smile
Åtta45 DR Kundcase Operation Smile

Just nu pågår ett projekt i Rwanda där man vidareutbildar läkare som ska bli specialister inom plastikkirurgi. Utbildningsplanen har tagits fram i samarbete med svenska läkare och de blivande kirurgerna har även varit på besök i Sverige. Innan projektet lanserades fanns endast två plastikkirurger i landet. I Operation Smiles början var det oftast läkare från höginkomstländer som åkte till låg- och medelinkomstländer för att utföra operationer. Idag är majoriteten av alla volontärer lokala krafter. Flera länder har under 40 år rest sig ur fattigdom till att bli medelinkomstländer.

– Vår roll i Sverige är fortsatt att samla in pengar och skicka medicinska volontärer. Vi använder många medicinska volontärer för att vidareutveckla kvaliteten och sättet vi arbetar på. Idag arbetar vi mer långsiktigt, mer i samarbete med lokala sjukhus, med utbildning av vårdpersonal och vi är en mycket bredare organisation än när vi började, säger Annika.

I takt med att vårdpersonal utbildas och specialister tränas på olika sjukhus runt om i världen, stiger både kunskap och kvalitet, vilket även kommer andra patienter till gagn. Operation Smile växer i Sverige och internationellt och ambitionen är att fortsätta göra det. Den svenska organisationen är den näst största, efter moderorganisationen i USA. Den bidrar med vård av yttersta kvalitet med ett bemötande som bygger på respekt för patienten och dess familj.

– Inom svensk sjukvård arbetar man i team före, under och efter en operation. Det är inte bara sjuksköterskor och kirurger som arbetar för patienten, utan också experter som logopeder och tandläkare. Man lägger stort fokus på före- och eftervården för att skapa en kontakt med barn och föräldrar som bygger på trygghet, och att barnet ska få hjälp med exempelvis talet efter en operation. Den här typen av teamarbete är relativt unikt för Sverige och är något vi vill ta oss med ut i världen för vi ser hur väl det fungerar. Vi ser tydligt att Sverige är ledande på området, säger Annika.

 

Åtta45 DR Kundcase Operation Smile

Pandemin satte käppar i hjulet för de flesta verksamheter och Operation Smile var inget undantag. Många familjers vardag präglades av stress och oro när samhällen stängdes och operationer ställdes in. Under den här tiden utvecklade Operation Smile sin digitala närvaro och kunde fortsätta undervisa vårdpersonal på distans. Man hjälpte också till att hålla patienter friska i väntan på operation genom näringsprogram då barn med läpp-, käk- eller gomspalt kan ha svårt att få i sig tillräckligt med näring. Operation Smile höll kontakt med familjerna som väntade på en operation och hjälpte även till i sanitära frågor för att patienten skulle kunna vara frisk nog för ett ingrepp när samhället öppnade upp igen.

– Vårt fokus ligger på våra patienter, de är hela anledningen till att vi finns. Våra medarbetare världen över är helt fantastiska, säger Annika.

Det är förhållandevis enkelt att se vad Operation Smiles verksamhet går ut på. Givare kan rent visuellt se den förändring som deras pengar gett. Att kommunicera sin gärning är avgörande för att organisationen ska kunna fortsätta hjälpa patienter till ett bättre liv. – Avsändarna i vår kommunikation är ofta volontärer från Sverige, lokal sjukvårdspersonal, patienter eller föräldrar till en patient. Problematiken går bortom det utseendemässiga och kosmetiska; för små barn som föds med en svår spalt är situationen livshotande. De som överlever med en spalt kan ha svårt att tala, vilket gör att många i deras omgivning tror att de har en intellektuell funktionsnedsättning och flera barn göms undan och lever i utanförskap. Vår utmaning är att berätta om hur drabbande det är att vara född med läpp-, käk- och gomspalt, säger Annika.

Operation Smile har ett långt samarbete med Åtta45 Tryckeri där man bland annat skickat brev till sina givare och på så sätt byggt upp en bred givarbas. Breven är fortsatt en viktig del i organisationens marknadsföring, men man kommunicerar även via tryckt och digital reklam och genom närvaro i sociala medier.

 

Åtta45 DR Kundcase Operation Smile
Åtta45 DR Kundcase Operation Smile

– Vi har en lång historia tillsammans med Åtta45. Grunden till hela vår framgång har varit de brev vi skickar ut, och när vi kompletterar med andra medier är Åtta45 fortsatt en viktig partner för oss, säger Annika.

Operation Smile har redan tidigare använt sig av Åtta45:s tjänst Inspire för vissa utskick. Nu har man, tillsammans med tryckeriet, just tagit sina första kliv mot en robust Marketing Automation-plattform. Ett verktyg som integreras med ett företags eller en organisations CRM, Customer Relationship Management, ger helt nya möjligheter att skicka relevant kommunikation i rätt kanal, vid rätt tid.

– När vi får Inspire på plats och kan anpassa vår kommunikation efter mottagarnas önskemål, hoppas vi att det ska ge oss ännu fler och ännu mer lojala givare. Att samla utskicken på ett ställe kommer att spara både tid och pengar – och varje krona kan gå till vårt viktiga arbete. Om detta leder till att vi kan hjälpa fler patienter är det naturligtvis fantastiskt, säger Annika. Hon berättar om vilka lojala givare Operation Smile har i Sverige och om organisationens volontärer; internationellt erkänt duktig sjukvårdspersonal som ställer upp med sin tid och kompetens, samt om alla engagerade medarbetare på kansliet i Stockholm:

– Alla behövs om vi ska uppnå våra mål. Vi har satt ett ambitiöst mål om att vi bara under nästkommande tio år ska nå en miljon patienter. Vi får aldrig glömma varför vi existerar och det är vår ståndpunkt att alla människor har rätt till säker kirurgi.

 

Åtta45 DR Kundcase Operation Smile
År 2021 i siffror
  • 7 medicinska uppdrag genomfördes i 15 länder
  • 12 971 patienter blev opererade eller fick tandvård i 23 länder
  • 217 800 undersökningar, behandlingar och konsultationer genomfördes
  • 27 kliniker i 18 länder tog hand om patienter under året
  • 78 procent av alla medicinska volon-tärer som deltog i uppdrag kom från resurssvaga länder, och en majoritet av dessa har fått utbildning av Operation Smile

Text: Malin Pumplun
Foto: Operation Smile
Kundansvarig Åtta45: Anders Näslund
Denna artikel publicerades i nr 2 2022 av Åtta.45 Magasin