Kommunikation i olika kanaler

ÅTTA45 INSPIRE


Låt er kundkommunikation nå nya nivåer

Åtta45 Inspire Kommunikation Quadient

Åtta45 Inspire är en komplett omnichannel-plattform. Vi ger er möjlighet att skapa och hantera innehållet av era kampanjer med ett smidigt webbaserat verktyg. Ni får full kontroll över både traditionellt print och digital kommunikation.

 


Skapa och hantera kampanjer till olika kanaler

Åtta45 Inspire Kommunikation Quadient

Låt kampanjarbetet förvandlas till ett kreativt samarbete. Med hjälp av vårt webbaserade verktyg Åtta.45 Inspire kan ert team dra fördel av ett effektivt arbetssätt.

 


Kontrollera resultat med ett tryck

Åtta.45 Tryckeri Inspire

Återanvänd gamla kampanjer för att snabbt och enkelt skapa nya. Delar av mallen kan vara variabel, inte bara adresser utan även bilder, texter och grafik. Strateger, designer, marknad och beslutsfattare i ert team arbetar fram kampanjen tillsammans.

 


Åtta45 Inspire ger era kampanjer superkrafter

Åtta45 Inspire Kommunikation Quadient

Få full kontroll över budskap och bild i alla olika kommunikationskanaler. Snabbt och effektivt arbetssätt ger ert team flexibilitet in i sista sekund före lansering.

 


Se till att vara där kunden är

Åtta45 Inspire Kommunikation Quadient

Se till att vara där mottagaren föredrar att ni kommunicerar.

 


Möjlighet till pushnotiser

Åtta45 Inspire Kommunikation Quadient

Svarar inte mottagaren på utskicket. Kan det vara så att postadress eller e-post är gammal? Kommunicera effektivt i alla kanaler.

 


Rapport tillbaka till ert CRM

Åtta45 Inspire CRM

Se kampanjens resultat live i form av valfri form av dashboard. Rapporteing direkt tillbaka till ert CRM så att ni kan lära ifrån mottagandet till nästa kampanj.

 


Kundtjänst med ärendehantering

Åtta45 Inspire kundtjänst

Åtta45 Inspire har funktion för kundtjänst med ärendehantering med tickets.

 


Åtta45 Inspire är ett nav för er kommunikation

Åtta45 Inspire Kommunikation Quadient

Skapa kundkommunikation med full kontroll. Prata med kunden – där kunden vill. Kombinera kanalerna för bättre effekt. Gör det själv – och framgångsrikt med Åtta45 Inspire.

 

Marcus Wassborn Åtta45 Media Print falun tryckeri

Jag kan berätta om alla möjligheter med Åtta45 Inspire.

Kontakta Marcus Wassborn