En nyhet från Åtta.45 Tryckeri

Diakonia skapar framgångsrika kampanjer med rekord i svarsfrekvens!

Diakonia Åtta45 Print Media Insamling GIVA Kampanjer Postala utskick Insamlingsforum

Diakonia var årets vinnare av Stenbeckspriset. Dessutom skapade dem en postal kampanj som fick högst svarsfrekvens under 2023!

 

Torsdagen den 21 mars i år samlades cirka 300 deltagare från ett hundratal ideella organisationer på Münchenbryggeriet i centrala Stockholm för att närvara vid prisutdelningen av branschens utmärkelse, Stenbeckspriset. Detta är en del av Insamlingsforum som arrangeras av Giva Sverige. Stenbeckspriset har fem kategorier och utser bland annat årets organisation. Vid årets gala tilldelades Diakonia priset för år 2023. Under ceremonin hölls tacktal av Diakonias medarbetare, där samarbetspartners som Contribum, byrån Baltasar och Åtta45 Print & Media nämndes. Vi har intervjuat Julia Gerestrand, Teamledare på Diakonia, för att få mer insikt.

Först och främst vill vi gratulera er till årets Stenbeckspris!

– Tack så mycket, vi är verkligen glada för denna utmärkelse. Det är hedrande att vinna bland dessa fina finalister. Det är tuff konkurrens i denna kategori.

 

Insamlingsforum Diakonia Åtta45 Print Media Insamling GIVA Kampanjer Postala utskick

Varför tror du att ni vann i år?

– Det finns många faktorer som spelar in, men i grunden handlar det om förändringar och förbättringar i vårt insamlingsarbete. Vår förändringsresa tog avstamp redan 2021, då vi genomgick en tid av omorganisation och la mycket kraft på att förändra vår kommunikation. Vi förnyade vårt varumärke, färgschema och design. Vi förenklade vår kommunikation för att betona vår unika nisch och det genuina arbete vi utför världen över. Vår mission blev förklarat på ett tydligare sätt – helt enkelt genom att inte berätta om allt vi gör. Det funkar inte att berätta om 400 olika projekt samtidigt, även om alla projekten känns likvärdigt viktiga. Vi har jobbat väldigt mycket med hemsidan. För att skapa tydlighet använder vi kortare meningar, kortare ord, mer talspråk. Från mitten av 2022 fick insamlingsarbetet en tydligare struktur med ett väldefinierat team. Detta ledde till ökat samarbete mellan olika delar av insamlingen. I förlängningen har det skapat en effektivare kommunikation, bland annat genom Omnichannel. Att få Stenbeckspriset var verkligen kronan på verket som bekräftade värdet av vårt arbete.

 

Insamlingsforum Diakonia Åtta45 Print Media Insamling GIVA Kampanjer Postala utskick

Diakonia och Åtta45 har ett långvarigt samarbete. Kan du ge ett exempel på hur Åtta45 bidrar till ert kampanjarbete?

– Vi har ett nära samarbete med Åtta45, liksom våra andra leverantörer, Contribum och Baltasar. Det är högt i tak och inga staket emellan. Vi testar, utbyter information och idéer. Det är bollplank med öppen dialog som har utvecklat vårt samarbete till att bli mycket framgångsrikt.

En kampanj i november visade sig vara mycket framgångsrik i fråga om svarsfrekvens. Kan du berätta lite om den kampanjen?

– Det stämmer. Det var ett så kallat kallt utskick som omfattade 230 000 mottagare. Vi skickade ett insamlingbrev tillsammans med jättefina julklappsetiketter designade av Baltasar. Dessa var tillverkade i lite hårdare papp och stansade så att man kunde hänga dem i julklapparnas snöre. Utskicket bestod alltså av 230 000 mottagare, varje brev med unika Swish-QRkod, kopplat till person. Det låter avancerat? – Alla brev hade unika QR-koder kopplat till person och OCR-nummer till bank eller Swish. Detta gör det snabbt och enkelt att ge en gåva. Det fantastiska är att mottagarna fortsatte att använda brevets QR-kod in i januari 2024, fastän de fick det redan i november. Contribum levererade persondatan och Åtta45 stod för kopplingen och skapandet av kundunika trycksaker.

Diakonia Åtta45 Print Media Insamling GIVA Kampanjer Postala utskick

Vad blev utfallet av denna kalla kampanj?

– Det blev ett fantastisk resultat! I vanliga fall kan man förvänta sig 1,5 procents utfall på ett sånt här kallt utskick. Vi fick hela 3,8 procent svarsfrekvens! Det blev totalt ca 8700 nya givare. Contribum berättade att kampanjen fick det bästa utfallet av alla de kampanjer som de levererat adressuppgifter åt under hela 2023.

Vi frågade Anders Näslund, kundansvarig här på Åtta45 Print & Media – varför tror du att denna kampanj blev så lyckad och öppnad av så många?

– Jag misstänker att det har att göra med ”bulken”, dvs vikten och tyngden på kuvertet. Det känns att kuvertet innehåller något mera än bara ett brev. Det skapade nyfikenhet. När mottagaren öppnar så får man ett mervärde i form av jättefina julklappsetiketter. Dessa är tryckta och stansade på ett tjockt fint papper. Istället för att använda ett dyrt färgat papper så tryckte vi en bottenton på ett standardpapper, vilket gav en betydligt bättre kostnadsbild. Vi gjorde stansform och producerade de fina etiketterna, som förmodligen användes till många julklappar denna jul.

Så kuvertets styvhet och vikt spelar in om mottagaren ska öppna försändelsen?

– Jag tror att kuvertets storlek och tyngd spelade en roll för att väcka nyfikenhet hos mottagarna. Känslan att det innehåller något mer än bara ett brev ökar benägenheten att öppna kuvertet. De fina julklappsetiketterna gav mervärde och visade omtanke. Att ha en tydlig, meningsfull och enkel kommunikation var också avgörande, liksom användningen av unika Swish-QR-koder.

 

Tommy Jansson Dennis Eijnarsson Anders Näslund Åtta45 Print Media Insamling GIVA Kampanjer Postala utskick

Vi på Åtta45 gratulerar alla nominerade organisationer och Stenbecksprisets vinnare. Vi har lång erfarenhet av att producera kampanjer för givarorganisationer i Sverige och samarbetar idag med ett 80-tal organisationer.

Vill ni också ta del av våra lösningar och erfarenhet av kampanjer? Kontakta någon av våra specialister:

Tommy Jansson, telefon 08-553 348 29 eller e-post: tommy.jansson@atta45.se

Dennis Ejnarsson, telefon 070-345 44 91 eller e-post: dennis.ejnarsson@atta45.se

Anders Näslund, telefon 070-63 14 007 eller e-post: anders.naslund@atta45.se

 

Åtta45 tryckeri logo

 

Frågor? Vi hjälper dig gärna och snabbt!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.