KUNDCASE

Sundström Safety

Tillväxt i pandemins tid

Vad händer en andningsskyddstillverkare när en global pandemi gör att efterfrågan på andningsskydd skjuter i höjden? Vi frågade Sundström Safety AB.


Sundström Safety Åtta.45 Tryckeri

Historiskt arbetade gruvarbetarna under tuffa förhållanden, i mörka och trånga utrymmen där damm och förorenad luft yrde. Bergsingenjör Ivan Sundström menade att man bättre behövde skydda arbetarnas ögon och lungor och därför grundade han 1926 Sundström Safety AB.

Idag drivs företaget av tredje generationen Sundström och man utvecklar, designar och tillverkar kompletta system med olika andningsskydd för de flesta tillämpningar som förekommer på världsmarknaden. Andningsskydden säljs via specialiserade distributörer till slutkunder inom varierande branscher – allt från byggindustri och tung tillverkningsindustri till sanering, rengöring och medicinsk produktionsindustri.

Nyckeln till ett bra och användarvänligt andningsskydd är, förutom tekniken bakom, hög skyddsklass, bra komfort och lång livslängd.

Fabrik och huvudkontor ligger i småländska Lagan, men man har även bolag i Storbritannien, Tyskland och USA och distributionsförsäljning i omkring 45 länder i skrivande stund. För Sundström Safety AB är ett bolag som växer. – Vi har haft en stabil och kontrollerad tillväxt under drygt tio år och har kunnat utveckla vår produktionsenhet i en bra takt, säger Lars Ronner, försäljnings- och marknadschef på Sundström Safety AB.

Sundström Safety Åtta.45 Tryckeri
Sundström Safety Åtta.45 Tryckeri

Med den goda tillväxten behövde man öka kapaciteten och den 17 januari 2020 stod en utbyggnad av fabriken i Lagan färdig. Och ja, att ha en ökad kapacitet för att tillverka andningsskydd precis just då skulle visa sig vara rätt bra…

– Vi har kunnat gå från dagtid till tvåskift och tidvis treskift. Det har gjort att vi kunnat få ut mer produkter. Men det faktum att vi har fått ut så mycket produkter men ändå inte har räckt till i den efterfrågan som varit är ett ganska brutalt uppvaknande i hur den här pandemin har slagit, säger Lars.

I en tid då mångas arbeten hängde löst kunde familjeföretaget anställa och nya ansikten dök upp i Lagan. Förra året anställdes 36 personer och numera är de omkring 160 medarbetare.

Sundström Safety tillverkar industriella andningsskydd och produkterna är godkända som personlig skyddsutrustning för industriellt bruk. I och med att tillgången på skyddsmasker inte varit tillräckligt god i samhället och globalt har Sundström även fått förfrågningar från kundgrupper utanför industrisektorn, som till exempel sjukvården.

Det har varit en utmaning att ha tillräcklig kapacitet för att försörja de befintliga kunderna och man har arbetat hårt med att säkerställa att det finns produkter och säkra bakåt med sina underleverantörer. Som störst var orderstocken sju gånger större än vanligt, ett av de två fullsortimentslagren länsades helt och i en intern undersökning såg man att den corona-relaterade försäljningen stod för mellan 40 och 70 procent under våren.

– Vi har flera leverantörer runt om i världen men majoriteten av vår leverantörsbas är svensk, vilket har gjort oss förskonade under den här tiden när flera länder runt om i världen stängde ner. Närheten och samarbetet med våra leverantörer har gjort att vi lyckats få fram material trots den drastiska volymökningen och rådande situationen, säger Åsa Ellbring, strategisk inköpare på Sundström Safety AB.

 

Sundström Safety Åtta.45 Tryckeri

– Ytterligare en utmaning var att all inköpshistorik och inköpsparametrar sattes ur spel i och med den snabba volymökningen, vi fick helt enkelt tänka om, vi var i en situation som ingen av oss varit i tidigare, tillägger Åsa. Detta märktes även på företagets teknikavdelning dit människor hörde av sig för att bringa klarhet i det rådande läget.

– Vår tekniska support fick extremt många frågor. Många slutanvändare hörde av sig och undrade vad de skulle ha för typ av skydd mot viruset. Frågorna övergick sedan mer och mer till att handla om rengöring och desinficering av produkterna, säger Sofie Andersson, teknisk service och produktingenjör på Sundström Safety AB.

Som för alla andra skedde också förändringar i arbetssättet internt. Säljarna ställde till exempel om till att hålla kontakt med distributörer, utbilda och hålla produktpresentationer digitalt.

– En rad nya frågor har dykt upp, som hur vi kan agera annorlunda och vilka system vi behöver utveckla. Tekniktillvänjningen har drivits på och vi uppskattar att vi har kapat ungefär två år på den resan. Det har varit väldigt spännande, även om orsaken till den tillväxt vi haft under den här perioden hade kunnat vara betydligt trevligare. Den produktionstakt vi har haft nu hade vi förväntat oss skulle vara vår normala produktion om ett och ett halvt, två år. Pandemin har trycktestat oss som företag, det har varit både skoj och svettigt, säger Lars.

 

Sundström Safety Åtta.45 Tryckeri
Sundström Safety Åtta.45 Tryckeri

I över 30 år har Ronny Andersson hjälpt Sundström Safety AB med trycksaker, under många år på Joma Grafiska Produktion och nu de senaste åren som en del av Åtta.45 Tryckeri i Ljungby.

– Fördelen med Åtta.45 Tryckeri är närheten till oss som kund. Vid behov kan Ronny, som är väldigt serviceinriktad, vara på plats hos oss på studs. Det gör att Ronny och Åtta.45 Tryckeri känner oss väldigt väl och oftast lyckas hitta en lösning, även i de fall man inte tror att det är möjligt, säger Åsa.

Samarbetet inleddes kring bruksanvisningar till företagets filter. Idag trycks alla Sundströms bruksanvisningar hos Åtta.45 Tryckeri samt att man också får hjälp med diverse material till marknadsföring. Produkterna skickas från tryckeriets anläggningar i bland annat Falun, Järfälla och Malmö. Med ökad efterfrågan från marknaden har även volymerna på trycksaker ökat.

– Vi är verksamma i många länder, vilket ställer krav på det tryckta material som Åtta.45 Tryckeri producerar åt oss. Vi utvärderar årligen våra större leverantörer där vi bland annat tittar på kvalitet, servicegrad och leveranssäkerhet. Vi har haft ett långt och troget samarbete med Joma Grafiska Produktion och det har bara rullat på i övergången till Åtta.45 Tryckeri, säger Åsa.

Före pandemin hade man en plan för hur stort företaget skulle bli, men tack vare den ökade efterfrågan som pandemin fört med sig har tidsplanen kortats ned avsevärt. Det gynnar såklart Sundström Safety AB, men mitt i alla utmaningar har det kanske fört med sig något positivt för allmänheten också.

– Vi tror att även om ingen vill uppleva en pandemi så har den kastat ljus på behovet av andningsskydd. Ur ett större perspektiv har frågan om att kunna andas säkert lyfts, vilket vi förhoppningsvis kan ha med oss framöver, säger Lars. För trots framgångarna är det stora målet med verksamheten detsamma som det alltid varit: att skydda människor från förorenad luft. Det är lika viktigt för dagens Sundström-generation som det var för Ivan Sundström själv på 1920-talet.

 


Text: Malin Pumplun
Foto: Sundström Safety
Denna artikel publicerades i nr 1 2021 av Åtta.45 Magasin