KUNDCASE

Röda korset

En hjälp för människa och miljö

Lokalt och globalt, i vardag och kristid, för människan såväl som klimatet. Röda Korset är världens största humanitära nätverk med närvaro i hela 192 länder.


Röda korset Åtta.45 Tryckeri

Efter att den schweiziske affärsmannen Henry Dunant sett krigets förödelser på ett slagfält i Solferino, norra Italien skriver han en uppmärksammad bok. Något måste göras för att skydda sårade soldater och sjukvården i fält – i alla länder borde det finnas hjälpföreningar! År 1863 bildas Röda Korset och ett av de första länder att bilda en nationell rödakorsförening är Sverige.

Under första världskriget transporterade svenska Röda Korset omkring 63 000 skadade tyskar, ungrare, österrikare, ryssar och turkar genom Sverige på väg till sina hemländer. Ett 60-tal järnvägsvagnar gjordes om och utrustades med mottagnings- och operationsrum och gick sedan mellan Sassnitz och Haparanda. Under Koreakriget skickades ett fältsjukhus till Sydkorea där omkring 1 200 delegater arbetade bara några mil från krigsfronten. På senare tid har Röda Korset hjälpt till vid händelser som attentatet på Drottninggatan 2017 och skogsbränderna sommaren därpå. Bland internationella Röda Korsets insatser återfinns bland annat aktionen ”De vita bussarna”, där en expedition på 250 personer körde ner med vitmålade bussar och andra fordon och räddade omkring 15 500 människor ur nazisternas fångläger.

Röda korset Åtta.45 Tryckeri
Röda korset Åtta.45 Tryckeri

Röda Korset är i första hand en kris- och katastroforganisation, men till vardags har man även många sociala verksamheter runt om i landet, till exempel tar man emot nyanlända, erbjuder språkträning och läxhjälp och ger stöd till äldre och ensamma. Verksamheten bygger på frivillighet och en typisk Röda Korset-frivillig är en person som avslutat sin yrkeskarriär och vill engagera sig för att få en meningsfull sysselsättning. Idag är det fler och fler yngre som engagerar sig i Röda Korset och det blir vanligare att engagera sig i ett specifikt ändamål snarare än i en organisation. – Engagemanget hos våra frivilliga är en riktig styrka – människor engagerar sig av en anledning och det genomsyrar hela den lokala verksamheten. Visst kan det vara en utmaning också, men samtidigt en väldigt stor fördel. Det blir en mötesplats på ett helt annat sätt, säger Magnus Lundén, ansvarig för den lokala insamlingen och second hand-verksamheten på Röda Korset.

Svenska Röda Korsets lokala verksamhet drivs av lokala kretsar, där en av huvudaktiviteterna är att samla in pengar som kan användas till allt från lokala insatser till internationella kriser.

 

Röda korset Åtta.45 Tryckeri
Röda korset Åtta.45 Tryckeri

– Jag kom till Röda Korset 2014 och mycket har hänt sedan dess. Idag är vår insamling och våra second hand-butiker nära kopplade till varandra, vilket ger synergier som får positiv effekt på både butiken som på traditionell insamling, säger Magnus.

Röda Korset har alltid samlat in kläder, men tidigare skickade man kläderna till ett katastrofförråd. Med tiden såg man att det mest effektiva biståndet var att bidra till att ge människor i krisområden tak över huvudet, mat och mediciner. År 1986 öppnades därför den första av Röda Korset Sveriges second hand-butiker i småländska Växjö. Här såldes de insamlade kläderna och överskottet kunde skickas till de lokala verksamheterna i olika krisområden – som nu fick stöttning på ett helt annat sätt. Idag finns omkring 265 butiker som förutom att vara en butik också är en mötesplats där människor samlas kring engagemang, frivillighet och delaktighet.

Intresset för begagnat har växt oerhört de senaste åren. Inte minst unga lockas av de många fördelar som kommer med att handla begagnat, som minskad nyproduktion och att kunna hitta mer unika prylar och plagg.

– Samhällets inställning till second hand har vänt 180 grader. Tidigare kunde det anses vara lite pinsamt att handla begagnat, men idag är det snarare lite pinsamt att driva på nykonsumtion. Folk är också bättre på att skänka kläder och prylar idag, i stället för att slänga. Miljödebatten har gett oss en skjuts, vi ser ett ändrat konsumentbeteende, säger Magnus.

 

Röda korset Åtta.45 Tryckeri

Miljöargumenten och cirkulär ekonomi är några av de starkaste drivkrafterna för second hand idag och många har som livsstil att inte köpa nyproducerat. Genom att handla second hand sparar vi på jordens resurser; omkring 80 procent av klimatpåverkan sker på produktionsstadiet. Röda Korset samarbetar med olika forskningsprojekt kring återvunna textilier. För de plagg som inte går att sälja i butikerna samarbetar man uteslutande med aktörer som arbetar efter devisen zero waste. Textilierna som återvinns blir till putstrasor till den marina industrin, isolering och till och med bullerplank. Man tar till och med vara på dammet som uppstår när textilier rivs isär – det blir bränsle.

– Det sker forskning på att skapa nya textilier av gamla och man har kommit ganska långt på området. Jag skulle inte bli förvånad om vi i Sverige får en anläggning för detta inom en inte alltför avlägsen framtid, säger Magnus.

I början av 2020 slog pandemin till med full kraft i Sverige och Röda Korset valde att pausa många av sina verksamheter. Flera butiker fick stänga temporärt, men kunde snart öppnas igen på ett ansvarsfullt sätt, till exempel med begränsade öppettider. En annan åtgärd var att skala upp den e-handel man haft i samarbete med Tradera; före sommarsemestern var uppemot ett 30-tal av butikerna anslutna till e-handeln och det arbetet har bara fortsatt. Genom ett klick på hemsidan hamnar du nu i Röda Korsets Tradera-butik och ser alla annonser i landet på ett och samma ställe.

– E-handeln har blivit en succé! Tidigare har den digitala närvaron i våra kretsar inte varit den högsta, men idag är vi betydligt mer digitala och aktiva online. Det har hjälpt oss mycket, säger Magnus.

 

Röda korset Åtta.45 Tryckeri
Röda korset Åtta.45 Tryckeri

För omkring tre år sedan kom Röda Korset i kontakt med Åtta.45 Tryckeri. På Röda Korset ville man ta fram marknadsmaterial som var mer effektivt och lösningen från Åtta.45 Tryckeri passade väl in i det förändringsarbetet. Magnus, som tidigare har arbetat inom dagligvaruhandeln och med en mängd olika kampanjer och print on demand, är nöjd med samarbetet:

– Att komma igång var väldigt smidigt. Åtta.45 Tryckeri la sig vinn om att få det att fungera bra och den tid och det engagemang man la ner märktes verkligen.

Samarbetet inleddes i mindre skala med kuvert och andra mindre tjänster, men i och med arbetet med e-handeln utvecklades samarbetet. Åtta.45 driftar numera Röda Korsets föreningsbutik där de lokala kretsarna hittar det material de behöver för sina kampanjer och den dagliga driften – allt från insamlingsbössor till trycksaker som packas och skickas från det stora lagret i Falun.

– Med tanke på att det är många olika lokala kretsar med olika grad av erfarenhet av att beställa material på nätet har det fungerat väldigt smidigt. Det är väldigt roligt att kunna hjälpa en så fin organisation som Röda Korset att fortsätta göra ett fantastiskt jobb, säger Roger Zakrisson, kundansvarig på Åtta.45 Tryckeri.

Ute i landet har lösningen med e-handeln tagits emot väl.

– Det har fungerat jättebra, det är en snygg sida som det är enkelt att beställa ifrån. För kretsarna har det blivit en enklare hantering och det fungerar utmärkt. Nästa steg är att utveckla print on demand-funktionen ytterligare, säger Magnus.

Med sin mänskliga historia och sitt spännande nytänkande fortsätter Röda Korset att fylla en viktig samhällsfunktion – lokalt som globalt.

 


Text: Malin Pumplun
Foto: Röda korset
Denna artikel publicerades i nr 1 2021 av Åtta.45 Magasin