KUNDCASE

Hogrefe Psykologiförlaget

Från forskning till testverktyg

Hogrefe Psykologiförlaget utvecklar och publicerar test och metoder – allt baserat på forskning och vetenskap.


Hogrefe Åtta.45 Tryckeri

Psykologiförlaget såg dagens ljus 1954, och man arbetar med att ta fram test och andra metoder för arbetsliv, skola och klinisk verksamhet. År 2008 blev förlaget en del av Hogrefe-gruppen – ett av Europas främsta testförlag, som utöver test även publicerar facklitteratur och vetenskapliga tidskrifter. Hogrefe har en viktig roll inom testutgivning i Europa som motvikt till den amerikanska branschdominansen.

Hogrefe grundades 1949 av Dr Carl Jürgen Hogrefe i tyska Göttingen efter att han utan framgång letat efter ett förlag som kunde ge ut en vetenskaplig tidskrift, och därför beslutade att själv starta förlag. När den nuvarande ägaren Jürgen Hogrefe tog över efter sin far hade företaget en stark ställning på den tyska marknaden. I dag finns koncernen i 14 europeiska länder samt i USA och Brasilien.

I Sverige och Norge behöll företaget varumärket Psykologiförlaget för att betona sin redan mångåriga förlagstradition. – Många av oss i personalen var med redan innan vi blev en del av Hogrefe och vi är tacksamma att kunna fortsätta utveckla vår verksamhet. Det är en fin familjeverksamhet och koncern, och det är både positivt och spännande att finnas i så många olika länder. Det ger många värdefulla synergier, säger Elisabeth Bech, leg. psykolog och vd för Hogrefe Psykologiförlaget.

Hogrefe Åtta.45 Tryckeri
Hogrefe Åtta.45 Tryckeri

Åtta medarbetare utgör tillsammans med frilansare och tillfälliga medarbetare den svenska delen av koncernen och förlaget har kontor och lager i centrala Stockholm. Den norska verksamheten drivs idag till största delen från Sverige, men bolaget har ett litet kontor i Oslo och planer finns på att utveckla den norska verksamheten ytterligare. Alla test som publiceras har vetenskaplig grund och utvecklas i samarbete med forskare.

Hogrefes kunder är både offentliga och privata verksamheter inom tre affärsområden: kliniska test till framför allt psykologer och logopeder, läs- och skrivdiagnostiska prov och träningsmaterial till skolor för att identifiera och hjälpa de elever som behöver stöd, samt material för det arbetspsykologiska området där fokus för testen ligger på rekrytering och urval samt ledarskapsutveckling.

Kundsegmenten ser med andra ord ganska olika ut med olika behov och bakgrund, eftersom man arbetar inom helt olika verksamhetsfält. Gemensamt för alla kunder är behovet av tillförlitliga och aktuella material som hjälper dem i deras yrkesutövning, och i förlängningen de människor som de möter i sitt arbete.

– Det finns tyvärr en del ovederhäftigt testmaterial bland annat på nätet. Vårt viktigaste bidrag är att allt vi publicerar är vetenskapligt förankrat. I våra testmanualer finns all information om testet dokumenterat och vi publicerar aldrig något som inte har en vetenskaplig grund, säger Elisabeth.

Under tiden som Hogrefe Psykologiförlaget har varit verksamma har det skett en hel del förändringar inom de olika branscherna. Kliniska test har för psykologer blivit en naturlig del av verksamheten och hjälper till att ge rätt hjälp och resurser. I rekryteringssammanhang används idag ofta test för att öka träffsäkerheten vid anställning. Sedan har den digitala utvecklingen givetvis påverkat även testpublicering. Inom skolan har det också hänt mycket på testmarknaden.

 

Hogrefe Åtta.45 Tryckeri

– När jag började fanns en viss skepsis inom skolans värld gentemot olika sorters test. Man var tveksam till att testa framförallt yngre elever och ville avvakta och se om svårigheterna kunde vara en mognadsfråga. I dag ser det helt annorlunda ut, man vill så tidigt som möjligt hitta elever med svårigheter, så man kan sätta in adekvat stöd. Inom skolan har intresset för våra test ökat jättemycket och man har sett värdet av att använda test för att kartlägga elevernas läs- och skrivförmåga, säger Elisabeth som har arbetat inom förlagsbranschen sedan 2002 och inte ser minsta anledning att lämna:

– Jag kom in på dåvarande Psykologiförlaget från en helt annan bransch och blev fascinerad av förlagsbranschen. Jag känner att vi spelar en stor och viktig roll – att de verktyg vi tillhandahåller får stor betydelse för testanvändare inom olika verksamheter. Kundens kund är ju den enskilda individen, det är elever, barn och vuxna som sliter med olika svårigheter. Vårt arbete känns väldigt betydelsefullt, och jag har därför valt att stanna kvar i testförlagsbranschen.

Under den pandemi som råder har de medarbetare på Hogrefe Psykologiförlaget som har kunnat arbeta hemifrån under våren gjort det, men en del har trots allt varit som vanligt. Till exempel har grundskolorna hållit öppet och fortsatt efterfråga testmaterial. Medarbetarna på testförlaget i Stockholm har gjort sitt bästa för att efterleva rekommendationerna, samtidigt som man försökt att inte tappa de personliga mötena och hålla liv i både närhet och samarbetsanda. Man har också kunnat se hur viruset påverkat i koncernens olika länder.

– Vi har haft mycket kontakt med de andra länderna och fått höra vilka problem man har upplevt med lockdowns. Det har varit väldigt olika på olika platser – man får en nära inblick i hur de har haft det i länder med omfattande smittspridning, såsom Italien, Spanien och Brasilien, säger Elisabeth.

På hemmaplan har pandemin utmanat testförlaget att tänka om, något som har skapat nya arbetssätt. I stället för att medverka på mässor och konferenser har man blivit duktiga på att skapa och upprätthålla kontakter digitalt. Numera anordnar man uppskattade webinarier, håller digitala presentationer och certifieringskurser och har dessutom gjort några inspelningar med produktpresentationer tillsammans med författare till materialen.

 

Hogrefe Åtta.45 Tryckeri

– Med en mer digital närvaro har kunder på andra orter i landet fått en helt annan möjlighet att delta i vår verksamhet och på det sättet tycker jag att Sverige har krympt. Annars hade vi nog fortsatt arbeta på samma sätt, men nu sparar vi både miljön och människors tid. Vi kommer fortsätta jobba mer med digitala kanaler även i framtiden. Det har dykt upp nya frågeställningar och jag tycker att vi har klarat av de nya utmaningarna bra, säger Elisabeth.

Även om en del material digitaliseras, vill Hogrefe Psykologiförlagets kunder fortfarande ha tryckt material att arbeta med, och det är inte heller allt kring testen som går att digitalisera. Det är därför relativt stora mängder material som skickas till tryck varje år.

– Samarbetet är långvarigt och mångårigt, det startade redan under gamla Psykologiförlagets tid. Det är en oerhört stor trygghet att det fungerar smidigt och felfritt – inte bara för vår formgivare som har mycket kontakt med Åtta.45 Tryckeri, utan även vår inköpare som hanterar tilltryck av vårt material. Arbetet blir mycket mer effektivt då och det är väldigt värdefullt och en viktig del av verksamheten, särskilt då vi trycker så mycket. Det är intressant för mig som är psykolog att komma in i en bransch där tryckerier spelar så stor roll för verksamheten, säger Elisabeth.

– Samarbetet med tryckeriet har varit personligt och bra på alla sätt. Vi har en väldigt positiv och fin kontakt med Bosse Bergqvist som vi alltid har kunnat lita på. Bosse har alltid månat om oss som kund på ett väldigt trevligt sätt, säger Elisabeth.

Bosse Bergqvist, säljare på Åtta.45 Tryckeri och kundansvarig för Hogrefe Psykologiförlaget, har även han varma känslor för samarbetet:

– Vi har jobbat ihop länge, och jag har en väldigt personlig relation till dem. Hogrefe Psykologiförlaget är en av de bästa och trevligaste kunderna som jag har kontakt med. De är en seriös och mycket duktig aktör som hjälper människor till en bättre vardag. Det är fint att få vara delaktig i det.

 


Text: Malin Pumplun
Foto: Hogrefe Psykologiförlaget/Adobe Stock
Denna artikel publicerades i nr 2 2020 av Åtta.45 Magasin