KUNDCASE

Etnografiska museet

Människan som både klimathot och klimathopp

Human Nature på Etnografiska museet är en utställning om konsumtion och planetens framtid. Den får oss att se sanningen i vitögat, men den visar oss också att det finns andra sätt att leva.


Etnografiska Åtta.45 Tryckeri

Human Nature med dess budskap ligger mer än rätt i tiden. Den tar upp en av de viktigaste frågorna och utmaningarna för vår framtid och samtid: klimatkrisen. Globalisering, våra konsumtionsvanor och inte minst vår relation till naturen – i utställningen får vi se hur allting hänger samman.

– Vi ville bidra till genomförandet av Agenda 2030 och producera en utställning som hade koppling till klimatkrisen och ge lite andra perspektiv än de som ofta tas upp, säger Tina Landgren, utställningsproducent för Human Nature.

Utställningen öppnade på Världskulturmuseet i Göteborg i februari 2019 och togs väl emot av besökarna. När den stängde i maj 2020 tog ett nytt arbete vid: att utvärdera utställningen för att sedan bygga upp den på nytt på Etnografiska museet i Stockholm.

När man skapar en utställning börjar man ofta med att ta fram ett synopsis, en projektidé över vad man vill göra. Sedan skriver man ett manus och gör ett urval av föremål, konstverk och bilder som ska vara med i utställningen. Därefter arbetar man med att bygga de olika delarna, trycka texter och sy ihop allt som till slut blir en färdig utställning.

 

Etnografiska Åtta.45 Tryckeri
Etnografiska Åtta.45 Tryckeri

– Att producera en utställning är ungefär som att göra en film eller skriva en bok, det måste få ta lite tid. Den här utställningen är väldigt stor och det har varit en lång och omfattande process med en stor projektgrupp från Göteborg och Stockholm, säger Tina.

När du besöker utställningen kommer du först in i något som liknar en shoppinggalleria – ett möte med vår konsumtionskultur. Delen är tänkt att problematisera våra vanor och beteenden och belysa vad de innebär och vilka konsekvenser de får, men också visa på andra perspektiv. I slutet av den 1 000 kvadratmeter stora utställningen finns en del som lyfter fram möjliga framtida scenarier och design som främjar hållbarhet.

– Framtidsdelen tycker jag blev väldigt fin, tidigare hade besökarna blivit engagerade men kunde känna en viss hopplöshet kring ämnet. I och med att vi satte upp utställningen i Stockholm fick besökarna i stället en del där de kan fundera på hur de vill att framtiden ska se ut och så visar vi möjliga vägar framåt och jag tycker själv att den blev väldigt bra, säger Tina.

Etnografiska museets intendenter har sakkunskaper inom olika delar av världen, hur andra system, förhållningssätt och produktionssystem kan se ut. Till exempel lyfts olika urfolk fram i utställningen, då de ofta har en annan relation till naturen.

Etnografiska Åtta.45 Tryckeri
Etnografiska Åtta.45 Tryckeri

– Livsstilen vi har idag är inte hållbar, men man får inte glömma att den bara är cirka 30 år gammal. Sättet vi konsumerar på idag och även globaliseringens effekter är färskt. Man producerar i länder där man kan pressa ner lönerna vilket skapar en massproduktion och masskonsumtion. Vi utnyttjar ett globaliseringssystem som gör det möjligt för oss att köpa nytt på ett helt annat sätt än tidigare, säger Tina.

I ett så komplext ämne som klimatkrisen valde man att ta in mycket hjälp utifrån, till exempel anställdes en ny intendent som bidrog med kunskaper kring ekonomisk historia utifrån ett klimatperspektiv. Man samarbetade även med olika forskningsprojekt, som till exempel i fallet med den avslutande framtidsdelen.

– Det är inte alltid man jobbar så här nära universitetsvärlden, men vi behövde ta in expertis utifrån. Det var naturligt att samverka med forskare och universiteten, då det är där kunskapen finns. Det finns många spännande projekt som tittar på hållbarhet och konsumtion. En del av de forskningssamarbeten som finns representerade i utställningen samlar in data från utställningens besökare, så samarbetet går åt båda hållen, vilket är väldigt roligt, säger Tina.

 

Etnografiska Åtta.45 Tryckeri

Den 26 september 2020 slogs dörrarna upp och de första nyfikna besökarna kunde gå runt i utställningens alla delar och få sig några ordentliga tankeställare. Resultatet av de gemensamma ansträngningarna och all expertis är verkligen lyckat; trots coronapandemin med först restriktioner och sedan nedstängning av museet hann man under öppningsperioden få lika många besökare till utställningen som det brukar vara i vanliga tider!

– Vi har fått översvallande positiv kritik och verkligt fin respons. Många säger att det är en väldigt vacker och intagande utställning och att de vill gå tillbaka och läsa på mer. Jag är jättenöjd med resultatet och det var ett väldigt roligt samarbete mellan alla olika instanser, säger Tina.

Åtta.45 Tryckeri har hjälpt till med utställningens alla olika skyltar: golvdekaler, väggskyltar och montrar – allt från neon till byggnationer. En del skyltar är tryckta på textila material i Malmö, andra på olika skivmaterial i Järfälla.

– Utställningar är väldigt roliga att arbeta med. Det är så publikt och folkligt och vi har god erfarenhet av det. Det var ett väldigt trevligt samarbete med Världskulturmuséerna och Tina, de har verkligen lyckats med den totala utformningen och besökaren lockas till att vara delaktig, säger Sara Sjöberg, kundansvarig på Åtta.45 Tryckeri.

Det var första gången som vi arbetade tillsammans, men kanske inte den sista.

Etnografiska Åtta.45 Tryckeri
Etnografiska Åtta.45 Tryckeri

– Det har fungerat väldigt bra. Det var rätt intensivt i somras med mycket tryck och det är en speciell situation med så omfattande och stor utställning, men det fanns ett lugn och en stor lyhördhet och bra struktur i arbetet. Åtta.45 var också ett bra bollplank där vi tillsammans kunde ta reda på lämpliga material och lösningar. Det kändes väldigt professionellt och bra, säger Tina.

Klimatet är en av vår tids ödesfrågor och Tina tror att klimatet kommer fortsätta prägla museets utställningar och verksamhet framöver, men också henne själv:

– Klimatet och människan hänger ihop, och ska vi kunna vara på den här jorden tillsammans behöver vi få en helt annan relation till vår planet. Vi har bara en. Arbetet med utställningen har förändrat något i hur jag arbetar och jag ser liknande tendenser i museivärlden, till exempel hur man arbetar mer med återbruk. Vi har fått en helt annan medvetenhet och den tror jag kommer påverka allt vi gör.

Human Nature är en rik och stark utställning som väcker existentiella tankar. Att det ibland känns tungt är nödvändigt, men i och med att det tunga får samsas med vidgade perspektiv och inspiration lämnar besökaren utställningen med väckt nyfikenhet och framtidstro – för ju mer vi vet, desto mer kan vi göra.

 


Text: Malin Pumplun
Foto: Tony Sandin, Etnografiska museet
Denna artikel publicerades i nr 1 2021 av Åtta.45 Magasin