Om webbplatsen

UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN
Innehållet på Åtta.45:s E-butik är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Åtta.45 Tryckeri AB eller dess licensgivare eller samarbetspartners, alternativt har Åtta.45 Tryckeri AB innehavarens tillstånd att nyttja materialet. Detta innebär att varken lagring, kopiering, mångfaldigande eller annat nyttjande av t ex texter, grafik, logotyper, symboler, bilder, foton eller programvara får ske utan Åtta.45 Tryckeri AB:s föregående och skriftliga godkännande.

Alla kännetecken som förekommer på Åtta.45:s E-butik tillhör Åtta.45 Tryckeri AB, dess licensgivare, leverantörer eller samarbetspartner om inte annat framgår.

 

RÄTTSLIGT FÖRBEHÅLL
Innehållet på Åtta.45:s E-butik tillhandahålls i befintligt skick och Åtta.45 Tryckeri AB kan inte garantera att det är korrekt eller fullständigt.

Åtta.45 Tryckeri AB ansvarar inte för skada eller förlust, oavsett om den är direkt eller indirekt, som föranletts av innehållet på Åtta.45:s E-butik eller av att innehållet inte är användbart eller åtkomligt. Åtta.45 Tryckeri AB ansvarar inte heller för innehållet på sidor som det länkas till från Åtta.45:s E-butik.

 

ANVÄNDNING AV ÅTTA.45:S E-BUTIK
Utöver ovanstående gäller att du inte får använda Åtta.45:s E-butik:

– I bedrägligt syfte eller inom ramen för kriminella aktiviteter eller annan otillåten verksamhet.
– För att skicka, använda eller återanvända material som är otillåtet, anstötligt, ärekränkande, motbjudande eller hotfullt.
– För att göra intrång i upphovsrätt, varumärken, förtrolig information eller andra rättigheter, eller till något som på annat sätt är skadligt för tredje part eller är förkastligt.
– Till något som består av eller innehåller virus, politiska uttalanden, kommersiella yttranden, kedjebrev, mass-e-post eller spam.
– För att orsaka obehag, olägenhet eller onödig oro.

Åtta.45:s E-butik är flexibelt!

Standardformat som A4 går att beställa inom flexibla format 190-215 x 260-300 mm.
Värt att tänka på för dig som inte vill ha standard utan lite mer unika trycksaker.