Vårt miljöarbete slutar aldrig växa

Drivkraften för oss i detta arbete är inte kronor och ören utan att försöka göra allt för en hållbar framtid. Vi på Åtta.45 Tryckeri jobbar ständigt med att utveckla vårt miljöarbete. Vi ser uppfyllande av certifieringskrav samt gällande miljölagstiftning som ett minimikrav i vårt miljöarbete.

Samtidigt bedriver vi ett aktivt arbete med att förbättra arbetsmiljön i både produktions- och kontorsmiljö. Vår ambition är högt satt med målsättning att skapa den renaste, mest klimatsmarta och miljövänligaste produktionen av trycksaker i branschen.

Intertek Åtta.45 TryckeriISO14001
Vi är certifierade för ISO14001. Detta intygar att design/ateljé, projektledning, produktion och expedition av grafiska produkter från Åtta.45 Tryckeri har uppfyllt de hårda kraven överensstämmande med ISO 14001:2015. Certifieringen är utfärdad av det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek.

Svanen Åtta.45 TryckeriSVANEN
Vi har varit med ända från start. Vårt licens hos Svanen, nr. 3041 0001 avslöjar att Åtta.45 var det första tryckeri som fick licens att svanenmärka trycksaker. Det var långt innan såväl kunder som tryckerier vaknat till om miljöaspekten. För oss kändes miljötänket självklart och gör det fortfarande.

FSC Åtta.45 TryckeriFSC®
När du väljer FSC® stödjer du bevarandet av skyddade skogar, värnar om naturen och klimatet, och hjälper människor till ett bättre liv. FSC är en förkortning av Forest
Stewardship Council®. Om du väljer att FSC-märka en produkt så vet du att pappret kommer ifrån ansvarsfullt skogsbruk.

ClimateCalc Åtta.45 TryckeriKLIMATKOMPENSERADE TRYCKSAKER
Vårt miljöarbete när det gäller utsläpp och klimat är en process i tre steg: Undvik – Minimera – Kompensera. Först och främst går vi igenom verksamheten för att undvika så mycket påverkan som det går. Om det inte går att undvika utsläpp så ska de minimeras, vi kanske kan ändra på arbetssättet för att minimera miljöpåverkan etc? Till sist kompenserar vi för kvarvarande förluster via projekt från Southpole. Vi klimatkompenserar för Scope 1, Scope 2 och delar av Scope 3 i enlighet med GHG protokollet. Kalkylen innefattar bland annat verksamhetens klimatpåverkan för energi, värme, tjänsteresor och transporter. Allt är noga uträknat med hjälp av ClimateCalc, ett beräkningsverktyg baserat på den grafiska standarden för kalkylberäkning definierad av den europeiska branschorganisationen Intergraf. Dessutom är allt i vår E-butik som produceras på papper klimatkompenserat. Vi på Åtta.45 Tryckeri klimatkompenserar via projekt med Internationellt erkänd certifiering från Southpole.

FTI Åtta.45 TryckeriFÖRPACKNINGS- & TIDNINGSINSAMLINGEN
Vi är anslutet till FTI, Förpacknings- & Tidningsinsamlingen. FTI ser till att förpackningar och tidningar i Sverige återvinns. Vi är anslutna till FTI och tar på detta sätt vårt ansvar.

Har du några frågor om vårt miljöarbete?

Kontakta vår miljöchef Camilla Sandelin på tel 08-553 349 50 eller camilla.sandelin@atta45.se. Hon kan guida dig vidare i hur vi kan miljösäkra dina trycksaker på bästa sätt.

Klicka här för att ladda hem och läsa hela vår miljöpolicy.

Tack för att du valt ett svanenmärkt tryckeri!