Vårt miljöarbete slutar aldrig växa

Drivkraften för oss i detta arbete är inte kronor och ören utan att försöka göra allt för en hållbar framtid. Vi på Åtta.45 Tryckeri jobbar ständigt med att utveckla vårt miljöarbete. Vi ser uppfyllande av certifieringskrav samt gällande miljölagstiftning som ett minimikrav i vårt miljöarbete.

Samtidigt bedriver vi ett aktivt arbete med att förbättra arbetsmiljön i både produktions- och kontorsmiljö. Vår ambition är högt satt med målsättning att skapa den renaste, mest klimatsmarta och miljövänligaste produktionen av trycksaker i branschen.

Intertek Åtta.45 TryckeriISO14001
Vi är certifierade för ISO14001. Detta intygar att design/ateljé, projektledning, produktion och expedition av grafiska produkter från Åtta.45 Tryckeri har uppfyllt de hårda kraven överensstämmande med ISO 14001:2015. Certifieringen är utfärdad av det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek.

Svanen Åtta.45 TryckeriSVANEN
Vi har varit med ända från start. Vårt licens nr. 3041 0001 avslöjar att Åtta.45 var det första tryckeri som fick licens att svanenmärka trycksaker. Det var långt innan såväl kunder som tryckerier vaknat till om miljöaspekten. För oss kändes miljötänket självklart och gör det fortfarande.

FSC Åtta.45 TryckeriFSC®
När du väljer FSC® stödjer du bevarandet av skyddade skogar, värnar om naturen och klimatet, och hjälper människor till ett bättre liv. FSC är en förkortning av Forest
Stewardship Council®. Om du väljer att FSC-märka en produkt så vet du att pappret kommer ifrån ansvarsfullt skogsbruk.

ClimateCalc Åtta.45 TryckeriKLIMATNEUTRAL TRYCKSAKER
Allt som vi gör har en klimatpåverkan. För att vända utvecklingen krävs åtgärder – av oss alla. Vi klimatkompenserar allt som du kan beställa i vår E-butik som produceras på papper. Vi använder ClimateCalc® – ett verktyg baserat på den grafiska standarden definierad av den europeiska branschorganisationen Intergraf. (www.intergraf.eu). Intergrafs standard är den enda internationella grafiska standarden för kalkylberäkning i världen. Vi använder South Pole för att klimatkompensera era trycksaker där vi väljer olika utsläppsreducerande projekt över hela världen av Gold Standard-klassifiering.

FTI Åtta.45 TryckeriFÖRPACKNINGS- & TIDNINGSINSAMLINGEN
Vi är anslutet till FTI, Förpacknings- & Tidningsinsamlingen. FTI ser till att förpackningar och tidningar i Sverige återvinns. Vi är anslutna till FTI och tar på detta sätt vårt ansvar.

Har du några frågor om vårt miljöarbete?

Kontakta vår miljöchef Camilla Sandelin på tel 08-553 349 50 eller camilla.sandelin@atta45.se. Hon kan guida dig vidare i hur vi kan miljösäkra dina trycksaker på bästa sätt.

Klicka här för att ladda hem och läsa hela vår miljöpolicy.

Tack för att du valt ett svanenmärkt tryckeri!