Köpvillkor

Allmänt
Åtta.45 Tryckeri AB tillhandahåller trycktjänster via Internet till dess kunder i Sverige. Kund kan vara privatperson, föreningar, företag eller organisationer (gemensamt ”Kund”). Försäljning sker via webbplatsen Åtta.45:s E-butik. För beställningar, köp och leverans genom andra kanaler än Åtta.45:s E-butik gäller särskilda villkor. Genom att slutföra en beställning i E-butiken accepterar Kund Villkoren samt, i förekommande fall personuppgiftsbehandling enligt Villkoren. Åtta.45 Tryckeri AB äger rätt att ta ut avgångsexemplar samt plikt- och arkivexemplar enligt ALG 20.

 

Priser och avgifter
Aktuella priser exkl moms framgår i Åtta.45:s E-butik vid beställning. Åtta.45 Tryckeri AB förbehåller sig rätten att ändra sina priser utan föregående avisering. Moms tillkommer med 25 %. Fraktavgift på 100 kronor per beställning tillkommer. Aktuell fraktavgift framgår i Åtta.45:s E-butik vid beställning.

 

Beställning och avbeställning
Beställning kan endast göras på Åtta.45:s E-butik såvida inte särskild överenskommelse träffats med Åtta.45 Tryckeri AB. Bindande avtal uppkommer när Kund slutför en beställning i E-butiken. När Kund har genomfört en beställning sänds en orderbekräftelse till den e-mejladress som Kunden angivit. Kund kan stoppa beställning om kontakt tas med åtta.45 på 08-55 77 36 00 eller ebutiken@atta45.se innan Åtta.45 Tryckeri AB påbörjat tryckning av beställningen.

 

Betalning
Betalning kan ske enligt faktura eller med VISA, MasterCard eller Swish. Vid fakturabetalning sänds denna till Kunds folkbokföringsadress (fysisk person) alternativt registrerade postadress (företag eller organisation). Betalningsvillkor är trettio (30) dagar. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta på 2 % per månad samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm, eller lag som ersätter denna. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till Kund.

Betalning med kort hanteras av Swedbank Pay.

 

Leverans
Leverans anses ske när Kunds beställning lämnar Åtta.45 Tryckeri AB. Leverans sker normalt med DHL. Gällande alternativ för aktuell beställning framgår av E-butiken. Åtta.45 Tryckeri AB ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Kund ansvarar för varorna vid retur till Åtta.45 Tryckeri AB. Om Kund inte hämtar ut försändelse, inte tar emot försändelse eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter tar Åtta.45 Tryckeri AB ut en avgift som ersättning för frakt och omkostnader, för närvarande femhundra (500) kronor.

 

Upphovsrätt
Kund är ensamt ansvarig för att beställning och leverans baserade på Kunds original inte utgör intrång i tredje mans upphovs- eller annan immaterialrätt. Kund ska hålla Åtta.45 Tryckeri AB skadeslös för eventuella krav från tredje man till följd av utförande av beställning från Kund.

 

Reklamation
Om Åtta.45 Tryckeri AB levererat en felaktigt eller bristfälligt utförd tjänst, resultatet av tjänsten skadats under transport eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera skriftligen till Åtta.45 Tryckeri AB som då hanterar reklamationen. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att felet eller bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts. Av reklamation ska framgå typ av fel. I förhållande till Kund som är privatperson kommer reklamationen att bedömas enligt konsumenttjänstlagen (1985:716).

 

Ansvar
Kund ansvarar själv för kvaliteten på det original som beställning baseras på och dess anpassning till den tjänst Kund beställer. Kund förklarar sig införstådd med att det kommer att föreligga skillnad i färg mellan originalet visat på skärm och i tryckt form. Utöver vad som framgår av Villkoren och, för Kund som är privatperson konsumenttjänstlagen, har Åtta.45 Tryckeri AB inget ansvar för fel, brister eller förseningar. Åtta.45 Tryckeri AB ansvarar varken för direkt eller indirekt skada. Åtta.45 Tryckeri AB reserverar sig för eventuella fel i Åtta.45:s E-butik.

 

Ändring av villkoren
Vid var tid gällande Villkor framgår av Åtta.45:s E-butik. Åtta.45 Tryckeri AB har rätt att ändra Villkoren på eget initiativ. Efter att Kund gjort beställning äger Åtta.45 Tryckeri AB inte rätt att ändra förutsättningarna för aktuell beställning.

 

Personuppgiftsbehandling
Åtta.45 Tryckeri AB behandlar namn-, e-mejl-, adress och andra uppgifter Kund som är privatperson uppgivit vid registrering eller beställning, vid fakturabetalning även personnummer. Åtta.45 Tryckeri AB behandlar vidare uppgifter om sådan Kunds beställning och köp. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra avtalet med Kund, för information, marknadsföring och personliga erbjudanden till Kund via exempelvis e-post eller brev samt statistik och affärsutveckling.
Personuppgifterna behandlas under den tid Kund har en relation med Åtta.45 Tryckeri AB samt under en tid därefter då Kund kan komma att återkomma med frågor och liknande avseende beställning eller leverans.

Kund kan anmäla till Åtta.45 Tryckeri AB att hens personuppgifter inte ska få användas för marknadsföringsändamål. Om Kund vill avsluta sin relation med Åtta.45 Tryckeri AB direkt efter köp och leverans tar Åtta.45 Tryckeri AB tacksamt emot information om detta. För rättelse av felaktig personuppgift hänvisas till butiken@atta45.se. Kund har rätt att en gång per kalenderår skriftligen ansöka om information avseende de personuppgifter som behandlas. Kund som är privatperson lämnar genom att acceptera Villkoren sitt samtycke till Åtta.45 Tryckeri AB:s personuppgiftsbehandling så som den beskrivs ovan.

 

Cookies
En cookie är en liten textfil som besökt webbplats begär att få spara på Kunds dator. Cookies används för att ge besökare tillgång till olika funktioner, informationen kan också användas för att följa en besökares surfande. Det finns olika typer av cookies. IÅtta.45:s E-butik används cookies som Kund måste tillåta för att kunna använda Åtta.45:s E-butik. Kund godkänner nedanstående cookiehantering genom att besöka Åtta.45:s E-butik. I Åtta.45:s E-butik används autentiseringscookies, som håller reda på vad besökare är inloggade som, och sessionscookies, som lagrar ett unikt id för besöket i Åtta.45:s E-butik. Cookies i Åtta.45:s E-butik används för att identifiera Kunds kundvagn, spara information om Kund i en beställning, för att föra statistik över besökare i Åtta.45:s E-butik och för att visa annonser i Åtta.45:s E-butik och på andra webbplatser. Autentiseringscookien försvinner senast två (2) timmar efter att webbläsaren stängts, förutom om besökaren valt att fortsätta vara inloggad. Sessionscookien försvinner vid inaktivitet eller när webbläsaren stängs.

 

Tvist
Svensk rätt tillämpas på samtliga tjänster Åtta.45 Tryckeri AB tillhandahåller och säljer. Eventuella tvister med Kund som är juridisk person prövas av svensk allmän domstol. Eventuella tvister med Kund som är privatperson hänvisar Åtta.45 Trycker AB till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Åtta.45 Tryckeri AB följer ARN:s rekommendationer.

Ladda upp tryckoriginal och slutför beställningen.
Som registrerad kund kan du betala med faktura eller kort.