KVALITET OCH FÖRUTSÄGBARHET

ATT VÅRA LEVERANSER ÄR AV HÖGSTA KVALITET GÅNG PÅ GÅNG KRÄVER HÅRT ARBETE.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Vi arbetar outtröttligt med att kvalitetsäkra hela vår tillverkningsprocess. Vi har valt att utveckla och införa ett mer generellt verksamhetsstyrningssystem som inte bara inkluderar en beskrivning baserad bara kraven för kvalitet enligt ISO 9001 och kraven på miljö enligt ISO 14001, utan även inkluderar rutiner för vår CGP-certifiering och likaså vår Svanen- och FSC-certifiering.

VI KALLAR DET QMS
Det utgör alltså snarare en modell för global verksamhetsstyrning. Med QMS får vi en systematisk översyn över våra processer som även säkerställer att personal har rätt kompetens för sina uppgifter.


Åtta45 Tryckeri tryck offset digitaltryck


1. ENGAGEMANG
Vi vet att det finns fler tryckerier än Åtta.45. Därför anstränger vi oss mer än alla andra. När du samarbetar med oss är vårt mål att vi ska överträffa dina förväntningar. Vi gör det lilla extra som betyder skillnaden mellan ett bra jobb och ett fantastiskt jobb.

2. FÖRSTÅELSE
Vi vet att ett tryckeri måste ha förståelse för kundens bransch och problematik för att vara en riktigt bra och pålitlig partner. Vår långa erfarenhet och stora nyfikenhet på nya utmaningar gör att vi har förmågan att se saker och ting ur ditt perspektiv.

3. STRUKTUR
Vi vet också att ett tryckeri måste ha fungerande rutiner för att vara att effektivt och tryggt alternativ. Det ska finnas system både för produktionsflöden och personalutveckling.

Åtta45 Tryckeri tryck offset digitaltryck

CERTIFIERAD GRAFISK PRODUKTION
Åtta.45 är certifierade enligt CGP, Certifierad Grafisk Produktion av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Med CGP följer man den internationella standarden 12647-2 med tillhörande ISO-standarder. Tack vare vår CGP-certifiering har vi en effektiv och förutsägbar produktion av trycksaker med bästa färgåtergivning och högsta kvalitet.

Hur översätter man allt detta kvalitetsarbete?
Jo, det blir väldigt noggrant.

Har du några frågor om vårt kvalitetsarbete?
Kontakta vår kvalitetschef Fredrik Avenhammar på tel 08-553 348 36 eller fredrik.avenhammar@atta45.se