DIGITALTRYCKERI

DIGITALTRYCK MED HÖGSTA KVALITET

Åtta.45 Tryckeri Digitaltryckeri

Förutom att vi tillhör de största i Sverige inom offsettryck så har vi även en rejäl maskinpark inom digitaltryckeri och kan erbjuda flexibla lösningar för både tryck på papper och andra tryckmedier.

VÅRT STORA DIGITALTRYCKERI I STOCKHOLM

Digitaltryck är ofta det självklara valet om man vill producera något snabbt och i mindre upplaga. Till exempel så arbetar vi gärna med digitaltryck när kunden behöver direktadressering. Med digital tryckteknik är det enkelt att exempelvis ändra och trycka kundens namn och adress på en förlaga som i övrigt ser likadan ut, utan att man behöver dela upp produktionen i flera steg.

Med digitaltryck behöver nämligen inga tryckplåtar uppdateras utan trycket skrivs ut direkt på pappret från en digital förlaga. Det gör det även enkelt för dig som kund då det räcker med att du skickar in filer till oss så ser vi till att producera de trycksaker du behöver.

Åtta.45 Tryckeri Digitaltryck

FÖRDELAR MED ATT VÄLJA ETT DIGITALTRYCKERI

Om du endast behöver en mindre upplaga, eller är osäker på hur stor upplaga du kan komma att behöva, kan digitaltryck vara ett utmärkt alternativ. Istället för att trycka upp ett för stort antal exemplar av exempelvis en broschyr så kan du spara pengar genom att först välja en mindre upplaga och sedan beställa ytterligare exemplar vid behov.

En ytterligare fördel med detta är att det enkelt går att uppdatera förlagan vid behov för att snabbt kunna trycka den senaste versionen. Undvik att lägga stora mängder papper på lager i onödan och tryck upp de exemplar du är säker på att ni kommer att förbruka.

Våra medarbetare informerar dig gärna om vilket alternativ som blir mest lönsamt beroende på formatet som ska tryckas upp och hur stora upplagor du räknar med att behöva.

VÄLJ PRODUKT: