SÅ HÄR HANTERAR ÅTTA.45-KONCERNEN
DET NYA CORONAVIRUSET.

Riktlinjer och förhållningssätt

Åtta 45 Tryckeri AB tar oron för smittspridning på största allvar, bevakar utvecklingen noga och följer de rekommendationer som utfärdas av Sveriges Regering, Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Det innebär att instruktionerna internt kan komma att ändras över tid. Myndigheterna som ger information gör det via media och sina respektive hemsidor:

www.folkhalsomyndigheten.se
www.regeringen.se/uds-reseinformation
www.forsakringskassan.se

PRODUKTION OCH LEVERANSSÄKERHET

Vi har för att kunna säkerställa produktion och leverans av våra kunders kommunikation vidtagit ett antal åtgärder. 

  • Vi har olika arbetslag och skift som arbetar separerade från varandra.

  • Vi har fyra stycken geografiskt separerade produktionsanläggningar.

  • Vi kan snabbt anpassa och fördela produktionen dessa emellan.

  • För personal som måste vara på företaget finns regler om arbetstider, raster etc som man ska förhålla sig till för att undvika smittspridning.

  • Anställda som har möjlighet arbetar hemifrån.

INTERNA RIKTLINJER

Företaget följer myndigheternas riktlinjer under hand.
Följande gäller dock tillsvidare:

  • Företaget kan inte tvinga en medarbetare att sitta i frivillig karantän, men för att inte riskera sina medarbetares hälsa och ev produktionsstopp ser vi att man vidtar nödvändiga åtgärder för att inte sprida smitta, tex karantän i hemmet.

  • Medarbetare som nu varit i riskområden och kommer hem och känner symtom bör vara hemma under minst 14 dagar efter hemkomsten. Man bör då kontakta sjukvården omgående. Eftersom man då är sjuk, utgår sjuklön och efter 14 dagar sjukpenning från Försäkringskassan.

  • Personal ska undvika tjänsteresor. Medarbetare som nu bokar resor till riskområden trots UD:s avrådan, och vid hemkomsten känner symtom bör vara hemma under minst 14 dagar efter hemkomsten. Man bör då kontakta sjukvården omgående. Eftersom man då är sjuk, utgår sjuklön och efter 14 dagar sjukpenning från Försäkringskassan.

  • Om medarbetare har någon i familjen som sätts i karantän, ska även medarbetaren stanna hemma från arbetet så länge sjukvården kräver det. Smittbärarpenning kan utgå från Försäkringskassan om läkarintyg uppvisas.

  • Om medarbetare rest till ett icke riskområde, men Corona upptäcks där under vistelsen, bör medarbetaren om man känner symtom vid hemkomsten, ta kontakt med 1177 för besked om hur han/hon ska göra.

MÖTEN MED KUNDER OCH LEVERANTÖRER

- Om möjligt försöka ha möten via telefon/videosamtal.

- Om inte det är möjligt, undvik att hälsa genom att skaka hand, av respekt för båda parter.

- Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Sprita gärna händerna.

Åtgärderna gäller tills vidare och vi uppdaterar dem löpande utifrån rådande läge. 

Åtta.45 Tryckeri logo