VI LÖSTE EN LOGISTISK UTMANING
ÅT NATIONALMUSEUM

Publicerad

5.000 UNIKA KONSTVERK
MED 1.850 UNIKA SKYLTAR.

Har ni redan varit där efter återinvigningen? Nationalmuseum i Stockholm har genomgått en totalrenovering under 5 år och öppnade igen med pompa och ståt den 13 oktober.

Nationalmuseums konstsamlingar består av ungefär 700 000 föremål, från 1500-talet fram till idag. Av dessa visas ca 5 000 konstföremål i ett antal fasta och temporära utställningar.

Många av föremålen har en faktaskylt som berättar om verket. Dessa är unisont utformade och tillverkade enligt museets nya grafiska profil.

VI FICK FRÅGAN:
Kan ni tillverka 2 000 olika skyltar i olika storlekar, i ett exemplar av varje, på endast 10 dagar?

VÅRT SVAR:
Såklart! Vårt beställningssystem skapar ett automatiserat produktionsflöde. Vi släpper originalen i en hot-folder och skapar beställningar automatiskt. Vi tar hand om administration, produktion, logistik med uppmärkning och leverans i tid.

LÖSNINGEN:
Ett automatiserat produktionsflöde hos oss ger en fördelaktig kostnad och en enkel hantering för Nationalmuseum – en klassisk win-win!
Resultatet motsvarade målet. Besökarna får information och guidning via unisont tillverkade faktaskyltar vid konstföremålen.

Vi hälsar dig välkommen till utställningarna!
Nationalmuseum Åtta.45 Tryckeri

Vill ni också veta

hur vi kan förenkla dina processer för beställningar,
kampanjer, logistik och distribution av trycksaker?

Kontakta någon av våra specialister på tryck!

Åtta.45 Tryckeri logo

Taggar: kundcase